BulgarianGermanEnglish

Българска асоциация по дислексия - Русе Печат Е-мейл

Центърът по дислексия работи съвместно с Българска асоциация по дислексия - Русе.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ДИСЛЕКСИЯ-РУСЕ, е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, регистрирана като българско юридическо лице с нестопанска цел и е вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Русенски Окръжен съд със запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.

В сдружението има право да членува всеки, заинтересован от идеите и целите на организацията.

Основни цели на сдружението

- да организира дейности за деца, учащи, младежи и възрастни с цел преодоляване на затрудненията, причинени от дислексията, разгръщане на пълния им потенциал, максимална социала интеграция и лична реализация;
- да подпомага институции, организации, общности при интеграция на хората с дислексия.

http://bdarousse.wordpress.com/

 

Изработване на сайтове