BulgarianGermanEnglish

Проект 8 Print E-mail


LLP, Индивидуална мобилност

 

Job shadowing-Prevention and training contexts
of Dyslexia, Dysgrafia and Dyscalkulia


приемаща организация

Wiener Landesverband Legasthenie

финансирана по

Програма Учене през целия живот,

секторна програма Коменски,

индивидуални квалификационни дейности

www.hrdc.bg


Целта на наблюдението на работата на Wiener Landesverband е да повиши компетенциите на бенифициента като обучител по дислексия в областта на:
- допълнителни диагностични методи, използвани в училищна среда
- начини за разработване на тренингови материали за конкретни занимания с ученици с дислексия
- начин на организация на учебен час и методика на работа с деца с дислексия
- организиране и водене на документация
- добра практика при работа с родители

 

 
< Prev   Next >

Projects

тук може да прегледате наши проекти

Център по Дислексия Проект 1

Център по Дислексия Проект 2

Център по Дислексия Проект 3

Център по Дислексия Проект 4

Център по Дислексия Проект 5

Център по Дислексия Проект 6


Изработване на сайтове