BulgarianGermanEnglish

Проект 9 Drucken E-Mail

LLP, GRUNDTVIG 1

E-DysGate

www.edysgate.org

Програма Учене през целия живот
Секторна програма GRUNDTVIG 1

Този проект има за цел да предостави силно мотивираща и стимулираща среда в областта на внимателно подбран кръг от умения, които се знае, че са необходими на юношите, страдащи от дислексия. То ще обхване седем области с особено значение при развитието на говорните умения. Областите обхващат пряко и непряко стимулиране.

Принципите, залегнали в упражненията, не са специфични за определен език - те са приложими за всички граждани на Европа. Упражненията ще се разработят в съвместна работа с работни групи от обучаващи се, а както и с техните учители.

 

 
< Zurück   Weiter >

Изработване на сайтове