BulgarianGermanEnglish

Проект 2 Print E-mail

Учене през целия живот, Грюндвиг

 

 

YASPELD

http://yaspeld.weebly.com/

Проект YASPELD насочва вниманието си към младите хора със специфични обучителни затруднения. (Sp.LD). Въпреки различните възможности, които са предвидени за подкрепа при Sp.LD в първите години на ограмотяване, всъщност малко се знае и прави за младите хора с това затруднение. Те често напускат преждевременно училище, имат ниски училищни постижения, остават безработни и социално неравноправни поради закъсняло диагностициране или липса на информираност по този въпрос на учители, обучители и родители.

Благодарение на опита на партньорските организации в други европейски проекти, както и на провинция Киети през последните три години, YASPELD следва алтернативен подход, при който младите хора със специфични обучителни затруднения (Sp.L.D.) сами да могат да приложат в ежедневието си разработените материали, за да изградят умения за учене и да бъдат подпомогнати чрез нови технологии.

Организации от шест различни страни с опит ще разработят през следващите две години следните ресурси:

- Онлайн електронна книга на партньорските езици;
- Ръководство за ползване на книгата;
- Ръководство за преподаватели;
- събрана информация за безплатни помощни технологии достъпни в интернет;
- самопомощ и обмена на добри практики в различни форуми и блогове за SpLD учащи;
- Шаблони за ключови умения (водене на записки, подготовка за изпити, създаване на концептуални карти и т.н.).

 

 
 
< Prev   Next >

Projects

тук може да прегледате наши проекти

Център по Дислексия Проект 1

Център по Дислексия Проект 2

Център по Дислексия Проект 3

Център по Дислексия Проект 4

Център по Дислексия Проект 5

Център по Дислексия Проект 6


Изработване на сайтове