BulgarianGermanEnglish

Проект 3 Drucken E-Mail

Учене през целия живот, Леонардо

Job Coaching http://job-coaching.weebly.com/

Оценка на уменията на хора с обучителни трудности с цел - осигуряване на трудова заетост

Хората с обучителни трудности изпитват затруднения в процеса на намиране на работа. Нашият проект е с фокус върху споделянето на знание и опит между партньори във връзка с широкоспектърна оценка на способностите на хора с обучителни трудности с цел – осигуряване на трудова заетост.

НАРЪЧНИК ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯ

 
< Zurück   Weiter >

Изработване на сайтове