BulgarianGermanEnglish

Проект 3 Print E-mail

Учене през целия живот, Леонардо

Job Coaching http://job-coaching.weebly.com/

Оценка на уменията на хора с обучителни трудности с цел - осигуряване на трудова заетост

Хората с обучителни трудности изпитват затруднения в процеса на намиране на работа. Нашият проект е с фокус върху споделянето на знание и опит между партньори във връзка с широкоспектърна оценка на способностите на хора с обучителни трудности с цел – осигуряване на трудова заетост.

НАРЪЧНИК ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯ

 
< Prev   Next >

Projects

тук може да прегледате наши проекти

Център по Дислексия Проект 1

Център по Дислексия Проект 2

Център по Дислексия Проект 3

Център по Дислексия Проект 4

Център по Дислексия Проект 5

Център по Дислексия Проект 6


Изработване на сайтове