BulgarianGermanEnglish

Проект 4 Print E-mail

SKILL ASSESSMENT

SKILL ASSESSMENT

проект на Българска асоциация по дислексия-Русе

http://skillassessment.ceipes.org/

Учене през целия живот, Леонардо

проект на Българска асоциация по дислексия-Русе


Наемането на работа на хора с обучителни трудности е важен проблем в цяла Европа. Особено след финансовата криза 2008-2009, процентът на безработицата е нараснал във всички европейски страни. Този факт също е повлиял съществено върху наемането на тези хора на работа. Увеличаването на предлагането на работна ръка води до конкуренция на високо ниво на пазара на труда.

Този проект се отнася до това как да се открие съществуващата база от знания за оценка на уменията на хора с обучителни трудности и да се създадат съответните тестове.
Целевите групи за тези тестове са хора с обучителни трудности, които искат да имат професионално образование и да бъдат наети на работа.
В проекта са включени VET експерти, психолози, експерти за хора с обучителни трудности, експерти по човешки ресурси.

Бюлетин 1 Бюлетин 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Prev   Next >

Projects

тук може да прегледате наши проекти

Център по Дислексия Проект 1

Център по Дислексия Проект 2

Център по Дислексия Проект 3

Център по Дислексия Проект 4

Център по Дислексия Проект 5

Център по Дислексия Проект 6


Изработване на сайтове