BulgarianGermanEnglish

Project 5 Print E-mail

Еднакви възможности за включване на деца с аутизъм в училище

 

Учене през целия живот, програма Грюндвиг

проект на Българска асоциация по дислексия-Русе

EQUAL OPPORTUNITIES TO SOCIAL INCLUSION FOR AUTISTIC CHILDREN

Еднакви възможности за включване на деца с аутизъм в училище

Този проект има за цел да допринесе за приобщаването на по-голям брой деца с аутизъм на възраст 5-10 години в масовото училище.
Децата с аутизъм имат равни права по отношение на образованието , здравеопазването и достъп до обществото. Принципите на недискриминацията и равните възможности трябва да бъдат уважавани като основни права на човека . Гражданското общество трябва да подкрепя правата на аутистичните деца , но също и техните родители, които трябва да бъдат информирани и се нуждаят от социална работа и рехабилитация за децата си .Проектът има за цел също да събуди чувствителността на местните общини и политици по въпроса на децата с аутизъм , както и насърчаване на модели и добри практики за интегриране на тези деца. Информация, комуникация и обмен на най-добри практики между родители,учители и експерти ще помогне за по-доброто разиране и съпричастие към този проблем.

 

 
 
 
< Prev   Next >

Projects

тук може да прегледате наши проекти

Център по Дислексия Проект 1

Център по Дислексия Проект 2

Център по Дислексия Проект 3

Център по Дислексия Проект 4

Център по Дислексия Проект 5

Център по Дислексия Проект 6


Изработване на сайтове