ДВАДЕСЕТ ВЪПРОСА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСКАЛКУЛИЯ


N:

Въпрос

да

не

1.

Детето се нуждае от много време за пресмятане и бързо се уморява

 

 

2.

Цифри, множества, форми,големини, дистанции трудно се схващат, липсва връзка между понятието за цифра и количество

 

 

3.

Знаците +, -, деление и умножение не винаги се разпознават

 

 

4.

Многократните упражнения не водят до желан резултат, наученото бързо се забравя

 

 

5.

Изпускане на цифри

 

 

6.

Трудности при записването на десетици и стотици

 

 

7.

Цифровата редица не може да се продължи правилно

 

 

8.

Разместване на числата 67 /76

 

 

9.

Смяна на близкозвучащи числа 12/20, 19/90

 

 

10.

При смятане на ум не се запомнят междинните резултати

 

 

11.

Трудности при  усвояването на таблицата за умножение

 

 

12.

Огледално изписване  или четене на числата 6 и 9

 

 

13.

Размяна на изглеждащи подобни чилсла 6/5, 8/3

 

 

14.

Грешки при преписване

 

 

15.

Трудности при възприемането и възпроизвеждането на последователност/ дните от седмицата, месеци и др./

 

 

16.

Текстови задачи и/или задачи с допълнително текстово условие предизвикват големи трудности

 

 

17.

Липсва търпение /САМО КОГАТО Е ЗАИНТЕРЕСОВАН ИМА НУЖНОТО ТЪРПЕНИЕ/

 

 

18.

Липсва възможност за преценка   14 + 20 = 16

 

 

19.

Броенето се осъществява  с помощта на пръстите

 

 

20.

Обща несигурност при математическите правила