Визията на центъра е с дейността си да допринася за равен старт на всички деца.

Мисията на центъра е да подкрепя деца със затруднения в обучителния процес, както и да подпомага техните учители, родители и заинтересовани с обучения, материали и добри практики.

Copyright
Contact
Questions
follow us