AFS тест за установяване на евентуално наличие на дислексия

 AFS е компютърен тест, който под формата на игри /субтестове/ отчита наличието на дефицит на внимание, затрудненията при зрителни и слухови възприятия, както и при ориентация в пространството.

 А – attention – Aufmerksamkeit - внимание

Различната степен на внимание при децата с дислексия води до това, че те не показват това, което се очаква от тях в областта на овладяването на символите. Допускат се много грешки, защото мисленето и действието като процес не протичат едновременно. От това следват така наречените грешки на възприятието, които са причина за допусканите правописни грешки. Основната цел е да се постигне едновременност между мисленето и действието.

F – funktion – Funktionen – функция

Функциите, наречени още ”сетивни възприятия”, са различни при децата с дислексия. Те имат друго възприемане, много бързият им мисловен процес пречи за правилното писане, четене или смятане. Тези деца се нуждаят от повече време, за да разпознаят и научат добре символите, словообразуването или аритметичните действия. Важно е да се знае кои сетивни възприятия функционират по различен начин, тъй като невинаги дисфункцията е при всички едновременно /зрителни възприятия, слухови възприятия, ориентация в пространството/.

S – symptom – Symptom – симптом

Тренингът на симптомите е работа върху установяване на възприятийните грешки и тяхното отстраняване. Децата с дислексия/дискалкулия се учат да пишат, четат или смятат също чрез упражнения, но е много важно това да е процес, който да бъде съвместен с постепенното повишаване на вниманието и сетивните възприятия. Ученето трябва да става с всички сетива. Трябва да им се даде възможност да се запознят с триизмерен вариант на символите и думите, които те не разпознават и не разбират.

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни