Проектна дейност на центъра

 Първи национален център по дислексия е с дългогодишна партньорска дейност в различни проекти по програма Учене през целия живот, Коменски, Грюндвиг, Леонардо и Еразъм +.

 На 08 ноември 2018 г. в град Русе се проведе Информационен ден на програма Еразъм + от Център за развитие на човешките ресурси.

Екипът на Центъра по дислексия беше поканен да представи своята проектна дейност и в частност успешния си проект по прогама Еразъм +, КА1 " Откриване на затрудненията при обучение- Специални образователни потребности
(СОП), майсторски клас (SENI), Еразмус +, КА104/АЕ-36/20.06.2017.

 Нашият екип организира и проведе петдневен тренинг от 6.11 до 11.11.2017 год. по проект " ICF-CY as a basis for care to improve training opportunities  for children with special educational needs", Project Nr: 2016-1-RO01-KA204-024712, Erasmus+ Programme – Strategic Partnership. На тренинга присъстваха психолози и специални педагози от Турция, Румъния и Испания.https://www.facebook.com/nov.start.trening.pri.dyslexia/videos/2106820009408059/

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни