курс SENI

Откриване на затрудненията при обучение-Специални образователни потребности (СОП)

 Екип от ПНЦД участва в курс SENI и създаде този кратък начъчник с цел да подпомогне ежедневната работа на учители и родители с деца с обучителни затрудения. В наръчника е дадена кратка информация за Специфичните обучителни трудности и са представени разработени от екипа материали и са споделени добри практики. 

Курсът на тема “Откриване на затрудненията при обучение- Специални образователни потребности (СОП)” ( Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs (SEN) Masterclass Course (SENI), 01.09.2017-31.08.2018 г., е насочен към разбиране и изясняване на терминологията по темата, оценяване на причинно-следствените връзки и ключовите характеристики на различните трудности при дислексия, дискалкулия, диспраския, дефицит на внимание (ADD) и хиперактивност с дефицит на внимание (ADHD); диагностиката на тези състояния; начини за подпомагане на засегнатите и техните семейства и учители и е финансиран по програма Еразъм+, Мобилност на обучаеми и персонал, Мобилност на персонала в образованието за възрастни.

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни