A holistic Approach of person-centred planning for people with Autism

 "Еразъм + “AUTISM_PCP” (2018-1-EL01-KA204-0047788)

 

 Модулите по проект  Autisam- PCP обхващат поредица от теми, свързани с аутизма, касаещи специфични характеристики и особености в поведение, личностно-ориентирана методология на планиране, както и процеси на включване и интеграция на аутисти в образованието. За повече информация относно съдържанието на модулите, техните цели и желаните резултати от обучението посетете сайта на проекта http://www.autismholistic.eu/ или нашият сайт https://dyslexia-center.eu/tekus-proekt-1/

            Проектът е разработено  от партньорските организации:

  • Средно училище Смаранда Георгиу - Румъния
  • Менделео за деца APS - Италия
  • Първи национален център по дислексия- България
  • Македонско научно дружество за аутизъм – Северна Македония
  • DADAA - Гърция
  • ShipCon – Кипър
  • Cyclisis - Гърция (координатор)

 

Система за личностно-ориентирано планиране (PCP) за ученици с аутизъм “Преходи” (IO1a) и “Инструменти за организиране на живота” (IO1b)

Инструменти за личностно-ориентирано планиране (PCP) за асистенти на хора с аутизъм

Подход за личностно-ориентирано планиране за хора с аутизъм - „Майсторски клас за асистенти” (напреднали)

Всички права запазени

За контакт с нас

Имате въпроси? Позвънете ни на  0889708825 или ни пишете на praktika.azbukarche@gmail.com

Следвай ни